Elektroteknisk bistand

Vi har i november/desember 23 og januar 24 gjennomgått full resertifisering i NEK 405-1, 405-2, 405-3, 405-3B og 405-4!
Dette gjør oss i stand til å fortsette med å gjøre El-kontroller i 5 år til før ny resertifisering må tas.
Vårt geografiske område er ca Nordre Nordland til Søndre Finnmark.
Er du usikker på noe, så spør:-)

PS: Vi tar også årskontroll på Elotec og ICAS brannvarslingsanlegg i Driftsbygning

Typisk dårlig kontakt i tilkobling element på VVB

DNV-GL sertifiseringer pr. januar 2024-2029
·        NEK 405-1 Termografering – tavler, skap, motorer, installasjon/kontakter, hus, mm.
·        NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll Bolig
·        NEK 405-3 Brannforebyggende elkontroll Næring + B for landbruk
·        NEK 405-4 Kontrollforetak

Innkjøpsstøtte
·        Vurdering av mottatte tilbud (fokus på elektro)
·        Tverrfaglig sjekk av mottatte tilbud (fokus på elektro)
·        Kvalitetssikring før bestilling

Teknisk støtte
·        Delta i møter med lokalt kraftselskap vedr infrastruktur/strøm inn til bygg
·        Elektroteknisk prosjektledelse ny/ut/om-bygging/rehabilitering

Kvalitetskontroll (totalentreprise)
·        Under bygging, daglig/ukentlig/månedlig/etter behov – med rapportering
·        Befaring/gjennomgang før overlevering
·        Delta på overlevering
·        Oppfølging etter overlevering (lukking avvik/mangler)

Prosjekt
·        Behovsgjennomgang / Kartlegging / Muligheter / Ønsker / Tips / Råd / Erfaring

Innledende fase med lokalt nettselskap for etablering av nytt tilknytningspunkt.
·        Ladepunkt for Elbil
·        Ny tilknytning utenfor allfarvei / hytte
(Også komplett spenningssatt om ønskelig)

Rådgivning Enøk
·        Befaringer på eks bygg med påfølgende rapport vedr potensiale, prioriteringer og løsninger/priser
·        Rådgiving vedr alternative (grønne) løsninger ifbm ombygging/rehabilitering/nybygg