Elektroteknisk bistand

I samarbeide med eksterne samarbeidspartnere vil vi tilby komplette løsninger tilpasset ditt behov.
Service & Kvalitet er en selvfølge. Som kunde skal du alltid være trygg hos oss!

IMG_1156

DNV-GL sertifiseringer pr. april 2019-2024
·        NEK 405-1 Termografering – tavler, skap, motorer, installasjon/kontakter, hus, mm.
·        NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll Bolig
·        NEK 405-3 Brannforebyggende elkontroll Næring + B for landbruk
·        NEK 405-4 Kontrollforetak

Innkjøpsstøtte
·        Innhenting av tilbud
·        Vurdering av mottatte tilbud (fokus på elektro)
·        Tverrfaglig sjekk av mottatte tilbud (fokus på elektro)
·        Kvalitetssikring før bestilling

Teknisk støtte
·       Gjennomgang helhet i beskrivelse utarbeidet av rådgivende ingeniører
·        Delta i møter med lokalt kraftselskap vedr infrastruktur
·        Elektroteknisk prosjektledelse ny/ut/om-bygging/rehabilitering
·        Vurderinger av tilleggskrav/avvik/mm. som du har fått fra din elektroinstallatør
(Delta i forhandlinger vedr dette)

Kvalitetskontroll (totalentreprise)
·        Gjennomgang tegninger mm. produsert av elektroinstallatør
·        Under bygging, daglig/ukentlig/månedlig/etter behov – med rapportering
·        Befaring/gjennomgang før overlevering
·        Delta på overlevering
·        Oppfølging etter overlevering (lukking avvik/mangler)

Prosjekt
·        Behovsgjennomgang / Kartlegging / Muligheter / Ønsker / Tips / Råd / Erfaring

Innledende fase med lokalt nettselskap for etablering av nytt tilknytningspunkt.
·        Ladepunkt for Elbil
·        Ny tilknytning utenfor allfarvei / hytte
(Også komplett spenningssatt om ønskelig)

Rådgivning Enøk
·        Befaringer på eks bygg med påfølgende rapport vedr potensiale, prioriteringer og løsninger/priser
·        Rådgiving vedr alternative (grønne) løsninger ifbm ombygging/rehabilitering/nybygg